สวด วันละ 5 นาทีทุ กวัน บูช าพ่อแม่ เทวด าอวยชัย

สวดวันละ 5 นาทีทุกวั น  บูชาพ่ อแม่  เทว ด าอ วยชัย

พ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้ าน ที่เราทุกท่านควรที่จะเคารพและบูชาท่านทั้งสองให้สวดวันละ 5 นาทีกับ 3 คาถาบูชาพ่อกับแม่ สวดทุกวันเทวดาจะอวยชัยให้ชีวิตจะพบเจอแต่ความโชคดี โชคลาภ มีความมั่งคั่งเงินทอง หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของท่าน

คาถาบูชาพ่อแม่ แผ่เมตตาให้กับพ่อแม่ สวดมนต์ให้กับพ่อแม่มีอายุที่ยืนยาว อยู่กับลูกอยู่กับหลานได้นาน เทวดาจะอวยพร มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต นอกจากการนำพวงมาลัยและรดน้ำขอขมาแล้ว ก็ยังมีการส วดคาถาบูชาพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอน

3 คาถาบู ชาพ่อแม่ สำห รับส วดก่อนนอน

ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่า งๆ จะกระตุ้นให้ความรู้สึกห ลายๆคนระลึกถึงความสำคัญของผู้ที่มีพระคุณ  คงจะหนีไม่พ้นกับวันพ่อและวันแม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตัวเราเองสามารถแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่ได้ใน ทุกๆวัน ไม่ใช่ แค่วันสำคัญ

คนจะนำพวงมาลัยพร้อมกับคาถาบูชาพ่อแม่ไปสว ดพร้อมกันเลยก็ได้ หากจำไม่ได้ก็จดใส่ในกระดาษเล็กๆเรามาดู 3 คาถาบูชาพ่อกับแม่กันเลย

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร ม าร ดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเ นิ ดลู กมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขมทุ ก ข์สักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา

พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราแ ละแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้ นด ว งชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมา ร ดาของข้าเทอญ

2 มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง  และกราบ 1 ครั้ง

3 อะนันตะคุณะ สัมปั นนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

โดยหลังจากที่ได้ทำการสว ดบูชาแล้ ว หากสะดวกก็ทำพิธีขอ อโหสิกร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอ กมะลิไปหนึ่ งขัน แล้วพูดว่า “กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโท ษใดความผิ ดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุ ณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกร ร มให้ด้วย”

เมื่อเราท่องเสร็จแล้วโดยหลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเ ท้าและให้ก้มกราบเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *