เงื่อนไขการรับ เงินคืนจา กประกันสังคม ที่หลายคนยังไม่รู้

เงื่อนไขการรั บเงินคืนจากประกันสั งคม ที่หลายคนยังไม่รู้

วิธีขอคืนเงินจากประกันสังคม

เงื่อนไ ขการรับ เงินคืนจ ากประกันสังคม ที่หลายคนยังไม่รู้

มาดูวิธีขอคืนเงินจากประกันสังคมกันต่อ ในข้ อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายที่เราจะขอคืนเงินประกันสังคมได้  กรณีตก งานไปยื่นเรื่องได้เหมือนกันแต่ได้คนละกรณีกัน สำหรับข้อเกษียณหรือ ช ร า ภ า พ นั้น เราจะไ ด้ในส่วนของ 5,400 บาทที่เรา

ออมทุกเดือน กับของบริษัท จ่ายให้อีก 5,400 บาทนั้นพร้อมดอกเบี้ย เงื่อนไขก็

ต้องอายุ 55 ปี  อายุงานไม่ต่ำกว่า 15 ปี แม้จะส่งประกันสังคมน้อยกว่า 15 ปี ก็ขอได้เหมือนกัน ซึ่งทางประกันจะจ่ายให้เป็นบำเหน็จ

หากส่ง 10 ปี จะได้เงินอ อม ช ร า ภ า พ อยู่ที่ราว ๆ  180,000 บาท นั่นคือ รวมที่เราออมกับบริษัทจ่ ายพร้อมดอกเบี้ยแล้ว แต่สำหรับคนที่ส่งเกิน 15 ปี จะได้

บำนาญเดือนละ 3,000 บาททุ เดือนจน เ สี ย ชี วิ ต โดยสิ่งสำคัญคือ จะต้องทำเรื่องขอคืนเงินออม ช ร า ภ า พ ก่อนให้เสร็จภายใน 1 ปี หลังเกษียณ เพราะถ้า

เกินสิทธิ์นั้นจะถูกตัดไ ปทันที แล้วเงินนั้นก็จะไม่ได้เล ยสักบาททราบกันแบบนี้แล้วใครที่ต้อ งเกษียณในปี 2562 นี้ อย่าลืมทำเรื่องขอคืนเงิน

ประกันสังคมให้เรียบร้อย จะบำเหน็จหรือบำนาญก็ดีกว่าการปล่อยเงินของเราเองนั้นสูญไปเปล่าๆ โดยที่ไม่ได้ใช้เ ลย คงน่าเสียดายแย่ ใครที่อ่านแล้วมีญาติๆ

หรือ คนในครอบครัวครบเกษียณ อายุปีนี้และอยู่ในระบบประกัน สังคมอย่าลืมแจ้งเขาและพาไปทำเรื่องขอคืนเงินกันด้วย เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและประโยชน์ของเราไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *