ไม่ต้องไปขอที่ไหน ไหว้เจ้าที่กลางบ้านตัวเองก็พอ ทำถูกทำดีเสริมบารมี โ ช ค ลาภมากล้น

การสักการะกราบไหว้ศาลพระภูมินั้นจะต้องทำทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน ให้เตรียมจุดธูปบูชา 5 ดอก เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัยสด ถวายน้ำเปล่า และอาหารคาว-หวาน ซึ่งอาหารคาว-หวานและผลไม้นั้นจะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนภายในสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการขอขมา ก ร ร ม หรือสิ่งใดที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว อย า กให้ทำในช่วงเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะว่าถือเป็นวันรับ เป็นวัน ม ง ค ล (แนะนำให้ แ ช ร์ เก็บไว้ทำวันที่สะดวก)

ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน ทำถูก เสริม บาร มี เงิน เข้าไม่ ข าด โชค ลาภ มาก ล้น ในชีวิตหลาย คนอาจจะเคยสงสัยทำไม ทำมาค้าขายก็ไม่มีกำไร ลงทุนไปก็เหนื่อยเปล่า เ สี่ ย งโชคก็ไม่เคยได้ มีแต่เสียกับเสีย ทำอะไรก็มีแต่ติดขัด ท่านอาจจะหลงลืมสิ่งสำคัญรอบตัวไป

หลาย คนอาจยังสงสัยเ รื่ อ งไหว้เจ้าที่ การไหว้เจ้าที่ควรทำเวลาไหน ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ของไหว้เจ้  ที่มีอะไรบ้าง และถ้าไม่มีศาลพระภูมิ มี วิ ธี ไหว้เจ้าที่กลางแจ้งอย่างไร วันนี้อ้อนแฟนดอทคอมขอรวบรวม วิ ธี ไหว้เจ้าที่แ ละ วิ ธี ก ารตั้งศาลเจ้า พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งศาลพระภูมิมาฝากกันด้วยค่ะ

วันนี้ ขอให้ท่านทำ อย่างถูก วิ ธี แล้วชีวิตท่านจะดีมาก อย่างกับที่ต้องการเลยทีเดียว ใช้เวลาไม่นานมีหลายคนทำแล้วชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากและควรจะไหว้ทุก6เดือนเป็นอย่างน้อยหรือจะบ่อยกว่านี้ก็ได้ต ามแต่สะดวกสำหรับผู้ที่จะทำการไหว้นั้นให้ทำดังต่อไปนี้เลยค่ะ

เ ต รี ย มของไหว้ให้พร้อม

1 ธูป 5 ด อ ก

2 เทียน1คู่

3 น้ำเปล่าสะอาด5แก้ว

4 ด อ ก ดาวเรือง5 ด อ ก

5 ห ม า กพลู9คำ

6 ผลไม้ ม ง ค ล 9อย่าง แ น ะนำว่าหากเป็นผลไม้ที่ความหมายดีเช่นแก้วมังกรกล้วยหอมสับปะรด ส าลี่ทองทับทิมองุ่นแอปเปิ้ลส้มลูกพลับเป็นต้น

วิ ธี ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 ทำความสะอาดบ้านทุกซ อ ก มุมให้เรียบร้อยแล้วหาผ้าขาวมาวางไว้ตรงกลางบ้านโดยให้หันหลังให้กับประตูทางเข้า

2 เอาของไหว้ที่เ ต รี ย มไว้มาวางบนผ้าขาวให้ครบแล้วทำการจุดธูปเทียน

3 ก ล่ าวคำขอขมาเจ้าที่กลางบ้านว่า ข้าพเจ้าชื่อ กล่าวชื่อของตนเอง ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนในสถานที่แห่งนี้บ้านหลังนี้บ้านเลขที่ กล่าวบ้านเลขที่ของตนเอง

ในวันนี้เป็นวันดีเป็นฤกษ์ดีมีชัยข้าพระเจ้าขอนำเครื่องสักการ บู ช า มาเพื่อถวายเพื่อเป็นกา รขอขมาลาโทษสิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปโดยตั้งใจก็ดี โดยไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่รู้ตัวก็ดีทั้งที่ไม่รู้ตัวก็ดีได้โปรดอโหสิก ร ร  มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอท่ านจงโปรดดลบันดาลสิ่งดีให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีมีคุณงามความดีเข้ามาในชีวิต

4 พ อ ก ล่าวจบแล้วก็ทำการอ ธิษฐ านขอพรในสิ่งที่ต้องการ

5 รอให้ธูปหมดก็ให้ดับเที  ยนได้เลยแล้วรอสัก5ถึง10นาทีแล้วทำการลาของไหว้โดยการจับที่ตัวพานผลไม้แล้วกล่าวคำลา
ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกินเพื่อความเป็นสิริ ม ง ค ล เสร็จแล้วก็เอามาทานได้เลย

บ้านไหนที่ยังไม่ไหว้รีบเลยจะสิ้นปีแล้วเพื่อให้บ้านและคนในบ้ านเจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตรับปีใหม่ทำแล้วดีต่อบ้านสบายใจต่อคนใน บ้านบางอย่างเรามองไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงว่าไหมหาเวลาว่างทำนะคะ ชีวิตจะได้อยู่เย็นเป็นสุข

การไหว้เจ้าที่และศาลพระภูมิ

1 ไหว้เจ้าที่

การไหว้ศาลเจ้าที่จะต้องทำความสะอาดในทุก เช้า ของไหว้เจ้าที่ ได้แก่ พวงมาลัยดอกไม้สด น้ำเปล่า ผลไม้ และอาหารคาว-หวาน และจุดธูปไหว้เจ้าที่ 5 ดอก พร้อมกับกล่าวคำไหว้เจ้าที่หรือคาถาไหว้เจ้าที่ ถ้าจะให้ดีควรเปลี่ยนของไหว้เจ้าที่ทุกวันด้วย และอย่าลืมทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าที่ด้วยถึงจะได้ผลดี

การไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง ทำอย่าง ไร

สำหรับบ้านที่ไม่มีศาลเจ้าที่   แต่เจ้าของบ้านต้องการไหว้เจ้าที่ เพื่อให้เกิດความสบายใจก็สามารถทำได้ค่ะ ด้วยการนำโต๊ะขนาดพอดีมาตั้งไว้หน้าบ้าน โดยหันหน้าเข้าหาบ้าน หรือบางคนอาจจะวางไว้กลางบ้านเลยก็ได้ค่ะ จากนั้นนำกระถางธูปพร้อมของไหว้เจ้าที่มาวางไว้ เพื่อสักการะกราบไหว้ให้ท่านดูแลรั กษ าพื้นที่แห่งนี้

การสักการะกราบไ หว้ศาลพระภูมินั้นจะต้องทำทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน ให้เตรียมจุดธูป บู ช า 5 ดอก เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัยสด ถวายน้ำเปล่า และอาหารคาว-หวาน ซึ่งอาหารคาว-หวาน และผลไม้นั้นจะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนภายในสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง มาสวดมนต์และขอพรเพื่อความเป็นสิริ ม ง ค ล หลังจาก บู ช า เสร็จก็ควรทำความสะอาดบริเวณศาลด้วยก็จะยิ่ง ดี

หากคิดที่จะตั้ง ศาลทั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่แล้วนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม และดูแลสักการะศาลให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะ เพื่อให้เกิດผลดีและความเป็น สิริ ม ง ค ล กับทุกคนในบ้าน
บทกรวดน้ำให้เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ทั้งหลายของ ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่ว งเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโห สิ ก ร ร ม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจ บุญนี้ด้วยเทอญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *